เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 Covid-19  AIROFOG : U260

                     Airofog แบรนด์เยอรมัน รุ่น U260 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโดยเฉพาะ ใช้น้ำผสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชนิดเหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (240 โวลต์) ซึ่งจะพ่นสารเคมี ขนาดฝอยละอองขนาดประมาณ 15-30 ไมครอน เหมาะกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ  โรคทุกชนิด สารเคมีที่ถูกฉีดพ่นจะมีอนุภาค ขนาดเล็กมากพอที่จะกระจายตัวอยู่ในอากาศได้นาน ลอยอยู่ในอากาศ ได้ถึง 5-10 นาทีและคลอบคลุมบริเวณที่มีเชื้อโร

* ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข    
* เป็นเครื่องเดียวที่ทุกสายการบินใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดบนเครื่องบิน
* เป็นเครื่องเดียวที่โรงพยาบาลใช้ฆ่าเชื้อ ในห้องผู้ป่วย   
 
* เป็นเครื่องเดียวที่ราชการ อบจ เทศบาล กระทรวง ไว้วางใจใช้งานมากที่สุด
* เป็นเครื่องที่ state quarantine ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่ประเทศไทย
* เป็นเครื่องที่ฉีดฆ่าเชื้อป้องกัน covid ที่สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัส AIROFOG : U260