เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 COVID-19 SAR-COV 2 

AIROFOG : U260 GERMAN

  Airofog แบรนด์เยอรมัน รุ่น U260 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโดยเฉพาะ ใช้น้ำผสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อได้ทุกชนิดเหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (240 โวลต์) ซึ่งจะพ่นสารเคมี ขนาดฝอยละอองขนาดประมาณ 15-30 ไมครอน เหมาะกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ  โรคไวรัสได้ทุกชนิด สารเคมีที่ถูกฉีดพ่นจะมีอนุภาค ขนาดเล็กมากพอที่จะกระจายตัวอยู่ในอากาศได้นาน ลอยอยู่ในอากาศ ได้ถึง 5 -10 นาทีและคลอบคลุมบริเวณที่มีเชื้อโร

* ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
* เป็นเครื่องเดียวที่ทุกสายการบินใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดบนเครื่องบิน
* เป็นเครื่องเดียวที่โรงพยาบาลใช้ฆ่าเชื้อ ในห้องผู้ป่วย
 * เป็นเครื่องเดียวที่ราชการ อบจ เทศบาล กระทรวง ไว้วางใจใช้งานมากที่สุด
* เป็นเครื่องที่ state quarantine ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่ประเทศไทย
* เป็นเครื่องที่ฉีดฆ่าเชื้อป้องกัน covid ที่สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยสายการบินเลือกใช้ AIROFOG : U260* เครื่องแห่งเดียวในประเทศไทยผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ขนาดละอองผ่านมาตรฐาน ละเอียดดีที่สุดชนิดมีงวง *


"ทดสอบจากหน้างานจริงที่มีผู้ติดเชื้อจริงส่งทดสอบที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย"

บริการพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยากำจัด covid พ่นยาฆ่าเชื้อ พ่นกำจัด covid จะไปรับผลิตน้ำยากำจัดเชื้อโรคน้ำยา กำจัดเชื้อรา น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 

facebooklinephone

เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัส AIROFOG : U260