เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 COVID-19 SAR-COV 2 

AIROFOG : U260 GERMAN

  Airofog แบรนด์เยอรมัน รุ่น U260 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโดยเฉพาะ ใช้น้ำผสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อได้ทุกชนิดเหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (240 โวลต์) ซึ่งจะพ่นสารเคมี ขนาดฝอยละอองขนาดประมาณ 15-30 ไมครอน เหมาะกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ  โรคไวรัสได้ทุกชนิด สารเคมีที่ถูกฉีดพ่นจะมีอนุภาค ขนาดเล็กมากพอที่จะกระจายตัวอยู่ในอากาศได้นาน ลอยอยู่ในอากาศ ได้ถึง 5 -10 นาทีและคลอบคลุมบริเวณที่มีเชื้อโร

* ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
* เป็นเครื่องเดียวที่ทุกสายการบินใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดบนเครื่องบิน
* เป็นเครื่องเดียวที่โรงพยาบาลใช้ฆ่าเชื้อ ในห้องผู้ป่วย
 * เป็นเครื่องเดียวที่ราชการ อบจ เทศบาล กระทรวง ไว้วางใจใช้งานมากที่สุด
* เป็นเครื่องที่ state quarantine ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่ประเทศไทย
* เป็นเครื่องที่ฉีดฆ่าเชื้อป้องกัน covid ที่สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย
ฉีดพ่นที่ MJET สายการบินส่วนตัว PRIVATE JET 

ทดสอบจากหน้างานจริงที่มีผู้ติดเชื้อจริงส่งทดสอบที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย

* เครื่องแห่งเดียวในประเทศไทยผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย  ขนาดละอองผ่านมาตรฐาน ละเอียดดีที่สุดชนิดมีงวง  *

เครื่องที่ รัฐสภา สายการบินทุกสาย ห้าง icon siam ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19


เครื่องที่ ศบค ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้ฉีดฆ่าเชื้อ

เครื่องที่ State Quarantine Thailand สแตน ควอรันทีนใช้ฉีดป้องกันเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยAIRO FOG GERMAN USA TEAM

เครื่องเดียวในที่มีระบบการระบายความร้อนแบบ AIR FLOW เพื่อลดความร้อนของ

motor สามารถฉีดพ่นได้ต่อเนืองได้ทั้งวันถึง 12 ชั่วโมง

ผ่านมาตรฐานการทดสอบเครื่องที่ประสิทธิภาพดีที่สุดจากเยอร์มัน TUV facebooklinephone

เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัส AIROFOG : U260