บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคตามอาคาร สำนักงาน บ้าน และสถานที่ทั่วไป ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคผสมสาร BKC (benzalkonium chloride) ซึ่งเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ได้เป็นอย่างดี และเป็นหนึ่งในสารทำความสะอาด
  ที่ทางสิงคโปร์แนะนำว่าให้ใช้ได้ในการกำจัดโคโรนาไวรัส